Design a site like this with WordPress.com
Get started

Här kan du ladda hem Standardregler – Arild Hööks klassiska översättning av världens mest spelade rollspel. Projektet påbörjades i februari 2019 som ett försök att skapa den perfekta översättningen och rimligaste tolkningen av det i särklass bästa rollspelet genom tiderna.

13 juni 2021: Första versionen av Häfte I: Bestiarium finns nu tillgängligt för nedladdning.

10 maj 2021: Ny och kraftigt expanderad version släppt av Häfte F: Domarens handbok.

17 februari 2021: Reviderat karaktärsblad nu tillgängligt för nedladdning.

30 november 2020: Reviderade och felkorrigerade versioner av häftena A, B och C uppladdade.

3 november 2020: Första fullständiga versionen av Häfte C: Besvärjelser har lagts upp.

30 oktober 2020: Första versionen av Häfte B: Gudar och mirakel har nu publicerats. Denna version saknar information om gudomar (adderas vid senare tillfälle).

26 oktober 2020: Ny version av Häfte A: Spelkaraktären publicerad, enligt översta länken nedan.

2 februari 2020: Första versionen av Häfte F: Domarens handbok är nu uppladdad och finns tillgänglig för nedladdning enligt nedan.

15 september 2019: Nu finns en första version av Häfte C: Besvärjelser att ladda ner. Än så länge bara formelnivåerna 1 – 4. Har därtill uppdaterat Häfte A och rättat några stavfel och mindre missar.

1 september 2019: Ny version av Häfte A: Spelkaraktären samt reviderat karaktärsblad

Advertisement